Fastighetsägare / Hyresgäster   

Flerfamiljshus för fastighetsförvaltare som vill ha ett bekymmersfritt ägande

 

•    Hög prefabgrad ger säker leverans och hög kvalitet
•    Låg energiförbrukning, gott miljösamvete
•    Låga underhållskostnader
•    Materialval med billigt cykliskt underhåll
•    Vädersäkert byggande ger låga risker
•    Prefabricerade badrum - liten risk för vattenskador”

 

Bostäder för hyresgäster som vill sova gott om nätterna

•    Naturmaterial skapar skön känsla och sund inomhusmiljö
•    Arkitektoniska kvaliteter
•    Modern, tilltalande utformning/design
•    Stora ljusinsläpp
•    Praktisk funktion
•    Låga ljudnivåer tack vare stommen, låg bullerstress
•    Låga emissioner minskar risk för allergier och sjukdomar
•    Låg energiförbrukning, gott miljösamvete


Gott miljösamvete, nöjda hyresgäster och billigt ägande över tid
— Anders Eriksson, Grönbo AB