Fastighetsägare / Hyresgäster   

Flerfamiljshus för fastighetsförvaltare som vill ha ett bekymmersfritt ägande


•    Hög prefabgrad ger säker leverans och hög kvalitet
•    Låg energiförbrukning, gott miljösamvete
•    Låga underhållskostnader
•    Flyttbart till halva nybyggnadskostnaden
•    Materialval med billigt cykliskt underhåll
•    Underhållsfri aspfasad på utsatta delar
•    Allt fler hyresgäster kräver och betalar för gott miljösamvete
•    Vädersäkert byggande ger låga risker
•    Prefabricerade badrum - liten risk för vattenskador”


Bostäder för hyresgäster som vill sova gott om nätterna

•    Naturmaterial skapar skön känsla och sund inomhusmiljö
•    Arkitektoniska kvaliteter
•    tilltalande utformning
•    stora ljusinsläpp
•    praktisk funktion
•    Golvvärme ger hög komfort
•    Låga ljudnivåer tack vare stommen, låg bullerstress
•    Låga emissioner minskar risk för allergier och sjukdomar
•    Låg energiförbrukning, gott miljösamvete
 

Ritningar


Gott miljösamvete, nöjda hyresgäster och billigt ägande över tid
— Anders Eriksson, Grönbo AB