Byggpremiär för ekologiska flerfamiljshus på Lusthusbacken

Nu blir det premiär för framtidens ekologiska boende på Lusthusbacken i Piteå. Grönbo har på uppdrag av Lusthusbacken Fastigheter startat satsningen. Man gör det tillsammans med en av Sveriges ledande arkitekter inom ekologiskt byggande och det kommer att resultera i 12 lägenheter med utsikt över Piteå älv.
- Vi menar allvar när vi säger att vi vill driva på utvecklingen inom ekologiskt byggande, säger Mattias Henriksson, en av delägarna i Grönbo.


I mitten av september drar bygget igång för Lusthusbackens flerfamiljshus på Furunäset, strax utanför Piteå. Här uppför Grönbo på uppdrag av Lusthusbackens Fastigheter i en första etapp, två av totalt fyra planerade flerfamiljshus. Varje hus omfattar sex lägenheter vardera i olika storlekar, med preliminär inflyttning i mars 2016.

- Vi vill skapa sunda inomhusmiljöer genom att använda en hög andel ekologiskt hållbara material som avger låga emissioner. Det betyder minskad risk för allergier och annan negativ hälsopåverkan. Husen kommer också att bli mycket energieffektiva tack vare ordentligt tilltagen isolering och avancerade ventilationssystem, säger Mattias.

Nytänkande arkitektlösningar
Maria Block, en av Sveriges ledande arkitekter inom ekologisk byggande, har satsat på luftiga planlösningar och inredning i flera olika träslag. Lusthusbackens bostadsområde blir också nästintill bilfritt med närhet till natur och fritidsaktiviteter. Bl a kommer de boende att erbjudas egna odlingslotter.

Mot kommunens energimål
Piteå kommun har som mål att minska sin energiförbrukning med 30 procent fram till 2020. Ett projekt som har bidragit är ”Trästad 2012”, där kommunen haft nära samarbete med det lokala näringslivet och andra intressenter. 

- Vi vill initiera, utveckla och sprida kunskap som utvecklar byggandet av hållbara städer. Via projektet ”Furunäset – Trästad 2012” uppstod många samarbeten där flera olika aktörer är med och bidrar till bättre teknik och nya lösningar, säger Piteå Kommuns näringslivsutvecklare Hans Ruthberg.

På bilden: Från vänster: Anders Ökvist på Polarrenen, Linnea Henriksson på Stenbackens Trä, Mattias Henriksson på Grönbo och Hans Ruthberg på Piteå Kommun

Mer info om området och flerfamiljshusen på Lusthusbacken
Mer info om Grönbos ekologiska byggsystem