Grönbo ökar takten - fler ekologiska bostäder med ny fabrik

Glädjande miner i Norsjö idag när lösningen för den nya husfabriken presenterades på en pressträff.

Ny husfabrik etableras i Norsjö i Västerbotten, en region känd för sitt träkunnande. Med denna satsning kan Grönbo tredubbla sin årskapacitet av lägenheter.
- Vi märker en kraftigt ökad efterfrågan på våra ekologiska flerbostadshus och fastigheter och vill visa att det går att bygga ett sundare boende till samma pris som vanliga bostäder, säger Grönbos Mattias Henriksson som även är delägare i den nya husfabriken, Ecopart.


Den nystartade fabriken kommer att leverera huskomponenter till Grönbo. Det handlar om ytter- och innerväggar, bjälklag, takdelar, balkonger och färdiga modulbadrum till Grönbos flerbostadshus och fastigheter som byggs enligt ett egenutvecklat ekologiskt byggsystem. Huvudmarknaden är idag västerbotten samt norrbotten och med en ökad kapacitet ökar också möjligheten till en större geografisk spridning.

- Vi har idag en årskapacitet på 150 lägenheter. Med denna satsning kan vi på lång sikt växla upp årskapaciteten till 500 lägenheter. Då kan vi också bli en större aktör i Sveriges bostadskris. Förhoppningen är att fabriken ska ge upp till 70 arbetstillfällen, säger Ecoparts delägare och platschef Anders Eriksson.

Husfabriken ska vara igång före nyår, så fort nödvändiga anpassningar av produktionsmiljöerna är genomförda. Till sommaren räknar ägarna med ett 20-tal anställda.

På Norsjö kommun är det ett välkommet tillskott då fabrikslokalerna med tidigare fönstertillverkning stått tomma sedan ett år tillbaka, vilket drabbat sysselsättningen på orten. Regionens kompetenser inom trä får nu tas tillvara och utvecklas ytterligare.

- Det här blir ett lyft för hela regionen. Vi har länge jobbat målmedvetet med att hitta en ny aktör, säger Mikael Lindfors, kommunalråd i Norsjö.